Hun professionele aanpak en uitgebreide kennis geeft u echt een gerust gevoel.

Westvlaamse apothekers

In België bestaan 15 beroepsverenigingen (met tarificatiedienst) die de belangen van apothekers en hun werknemers behartigen en verdedigen. De Westvlaamse apothekersvereniging is daar één van. Door een kwaliteitsvol totaalpakket aan diensten aan te bieden, wil deze organisatie haar leden zowel op maatschappelijk, wetenschappelijk en economisch vlak ondersteunen.

Mattias Maton staat binnen de Westvlaamse apothekersvereniging in voor alle IT-projecten. Om de noden van hun informatica-afdeling te begrijpen, gidst hij ons door één van de taken van het bedrijf.

“Hier in ons centrum verwerken wij maandelijks alle voorschriften van onze leden. In totaal gaat het over zo’n 550 apothekers. We controleren de voorschriften en halen er eventuele fouten uit. Na deze controle krijgt de mutualiteit de juiste factuur voorgeschoteld. Wanneer deze is betaald, storten we het verschil tussen het remgeld en de aankoopprijs van de medicijnen terug aan de apothekers.

U kan zich voorstellen dat wij over een massa aan privacygevoelige informatie beschikken. Elk doktersvoorschrift is gelinkt aan een patiënt en zijn medicatiegebruik.

In onze sector is het daarom ook wettelijk verplicht om al die gegevens af te schermen van de buitenwereld.”

De expertise van een externe firma inschakelen heeft meerdere voordelen:

Een goed plan is een veilig plan

“Intern beschikken wij over een actieplan. Elke stap die gezet is en wat nog moet gebeuren om de veiligheid van onze IT-infrastructuur en software te beschermen, te garanderen en te optimaliseren is daarin opgenomen.

Omdat wij soms te dicht met onze neus op de zaak zitten en niet op elk vlak een expert kunnen zijn, biedt een externe partij vaak een enorme meerwaarde.”

Audit van Secure IT

“Na grondig overleg screende Secure IT onze infrastructuur. Zij hebben alles binnen ons bedrijf wat met informatica te maken heeft, getest. Dankzij deze audit legde Secure IT enkele pijnpunten bloot. Belangrijke zaken die we aanpasten in ons actieplan. Aangezien IT een wereld is die zo vlug verandert, gaan we in de toekomst zeker nog een beroep doen op Secure IT.”