Uw medewerkers als sterkste schakel in cyber security

Wat is de zwakste schakel in uw cyber security? Eigenlijk is het niet ‘wat’, maar ‘wie’. Want niet de technologie, maar onvoldoende geïnformeerde medewerkers zijn de weakest link in cyber security. Maar liefst 70% van alle security-incidenten zijn het gevolg van onzorgvuldig of foutief menselijk handelen.

4 april 2019 - 08:45 - Melle

Ethical Hacking Bootcamp

This is a 3 day comprehensive technical awareness training for IT staff, system engineers, security officers, and enthusiasts. Definitely the most advanced, up-to-date security training ever organized, taught by trainers who perform security audits and penetration tests on an almost daily basis!

8 mei 2019 - 06:00 - Melle